Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı sosyete içinde değeri olan , kabiliyet, reviş ve sair davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tübaşöğretmen.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanların davranışlarında belirli gelişmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Terbiye; kişinin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğnöbetme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanımı örgülabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin lakinçlarına oranlı ) bileğnöbetme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakılırsa;

· Terbiye bir süreçtir.

· Terbiye sürecinde, kişinin davranışlarının istenilen yönde bileğnöbettirilmesi lakinçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğnöbetme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç yapı taşı öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Terbiye lakinçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı cemi kültürler yürekin bire birdır. Amaçların içinde ne olduğu ve öğrenme yürekin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakılırsa bileğnöbetebilir, lakin sürecin doğası bileğnöbetmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birşu denli filozof ve pedagog, eğitimin ne başüstüneğuna değgin farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin kabul edilen ölçünlü tanımı şudur: Terbiye, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğnöbetikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içinde eğitime değgin temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğnöbetikliği” ve “süreç” üzere kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Terbiye, kişi yürekin ömür boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere oranlı olabileceği üzere istenmedik yönde bile gelişebilir. Terbiye sürecinin nöbetletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel bile olur. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal terbiye, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal terbiye denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, terbiye merkezleri üzere mekânlarda verilen terbiye formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır terbiye ise informal eğitidir. Kısaca terbiye yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye sürdürmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda ya da kurumlarda belirli bir maksat ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal terbiye ise kendiliğinden gelişen ölçüsüz ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir düzen olarak ele kızılındığında ise terbiye sisteminin üç yapı taşı ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Pınar; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel üzere fiziki unsurlardır. Müddetç; ekol içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, mezuniyet, sınav geriları üzere istenilen davranış bileğnöbetiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.